Operačný program Efektívna verejná správa, Európska únia

Zvýšenie občianskej informovanosti a participácie mladých ľudí Žilinského kraja na veciach verejných.

Projekt podporili

Operačný program Efektívna verejná správa

Európska únia, Európsky sociálny fond

Aktuality nájdete na nasledujúcom odkaze:

Webový odkaz