V obci Lokca  Rada mládeže Žilinského kraja  spolu s vedením obce realizovala niekoľko mesačný proces zameraný na podporu práce s mládežou v obci.  Výstupom je Zriadenie rady mládeže obce LORM, ktorá bude mladých ľudí zastupovať pred vedením obce a obhajovať aj ich záujmy. Bola vypracovaná aj koncepcia práce s mládežou. Výstupy do koncepcie boli ovplyvnené súčasnou pandémiou, no aj tak ak sa začnú riešiť  pomenované problémy, kvalita života  mladých ľudí sa posunie vpred.

Koncepcia práce s mládežou obec LOKCA

Aktivita bola súčasťou projektu „Zvýšenie občianskej informovanosti a participácie mladých ľudí Žilinského kraja na veciach verejných“, ktorý je podporený z Európskeho sociálneho fondu  cez Operačný program Efektívna verejná správa