Aj počas obdobia pandémie obecné zastupiteľstvo v Lokci rokovalo za prísnych hygienických opatrení. Na obecnom zastupiteľstve boli aj dvaja členovia Lokčianskej obecnej rady mládeže LORM, ktorí predstavili svoje novovznikajúce zoskupenie a Koncepciu práce s mládežou. Lokca je ďalšia obec, kde 7 poslanci obecného zastupiteľstva hlasovali za schválenie Koncepcie práce s mládežou na roky 2020-2027 a Akčného plánu na roky 2020 -2021, pričom 2 poslanci sa zdržali hlasovania. Mladí a zoskupenia v obci sú pripravené naplniť Koncepciu práce s mládežou a Akčný plán – hneď ako im to situácia umožní.

Ročný proces tvorby strategického dokumentu viedla Rada mládeže Žilinského kraja v spolupráci s vedením obce Lokca.

Aktivita bola súčasťou projektu „Zvýšenie občianskej informovanosti a participácie mladých ľudí Žilinského kraja na veciach verejných“, ktorý je podporený z Európskeho sociálneho fondu  cez Operačný program Efektívna verejná správa