Zhrnutie celého procesu tvorby strategických dokumentov v metodike nájdete tu: Metodika procesu tvorby strategických dokumentov pre mládež na lokálnej úrovní II- final

Aktivita bola súčasťou projektu „Zvýšenie občianskej informovanosti a participácie mladých ľudí Žilinského kraja na veciach verejných“, ktorý je podporený z Európskeho sociálneho fondu  cez Operačný program Efektívna verejná správa