Projekt Zvýšenie občianskej informovanosti a participácie mladých ľudí Žilinského kraja na veciach verejných naplnil po roku pôsobenie v obci Klin. Na mimoriadnom obecnom zastupiteľstve zo dodržania mimoriadnych hygienických opatrení bola poslancom predložená na schválenie  v závere mesiaca apríl Koncepcia práce s mládežou, ako aj štatút RaMky – Rady mládeže v Kline. Poslanci oba dokumenty jednohlasne schválili a zároveň tým zriadili mládežnícky parlament v obci.

Koncepcia práce s mládežou v obci Klin potvrdená

Na ďalší deň sa stretli zástupcovia spolkov spolu so starostom obce Klin a predsedníčkou RaMKy za účelom podpisu Memoranda o spolupráci, ktorým potvrdili svoj záujem spolupracovať pri napĺňaní Akčného plánu na roky 2020-2022, ktorý je súčasťou Koncepcie práce s mládežou.

Memorandum o spolupráci

Na záver Rada mládeže Žilinského kraja, ktorá v spolupráci s vedením obce celý proces v obci viedla  pekne ďakuje všetkým účastníkom projektu, vďaka ktorým prebiehal projekt bezproblémovo a za hojnej účasti a ochoty zo všetkých strán. Veríme, že semienko, ktoré sme týmto projektom v Kline zasiali, bude dlho a stabilne rásť.