Operačný program Efektívna verejná správa, Európska únia

Zvýšenie občianskej informovanosti a participácie mladých ľudí Žilinského kraja na veciach verejných.

Info z Kuneradu

Obyvatelia v Kunerade sa opäť stretli, aby sa spoločne vyjadrili k cieľom a návrhom aktivít do akčného plánu, ktorý bude súčasťou pripravovanej [...]

28. september, 2019|

Projekt podporili

Operačný program Efektívna verejná správa

Európska únia, Európsky sociálny fond

Aktuality nájdete na nasledujúcom odkaze:

Webový odkaz