Operačný program Efektívna verejná správa, Európska únia

Zvýšenie občianskej informovanosti a participácie mladých ľudí Žilinského kraja na veciach verejných.

Mladí z Kuneradu

Mladí v Kunerade sa na stretnutí, ktoré sa konalo 16. 01. 2020 rozprávali o aktivitách, ktoré plánujú v roku 2020. Po diskusii a akceptovaní [...]

18. január, 2020|

Projekt podporili

Operačný program Efektívna verejná správa

Európska únia, Európsky sociálny fond

Aktuality nájdete na nasledujúcom odkaze:

Webový odkaz