Streda 29. január 2020 prebiehalo posledné pracovné stretnutie v rámci projektu („Zvýšenie občianskej informovanosti a participácie mladých ľudí Žilinského kraja na veciach verejných“) Obecnej rady Jasienka a Rady mládeže Žilinského kraja. V tento deň mladí z Jasienky finalizovali Koncepciu práce s mládežou v obci Oravská Jasenica na roky 2020-2027 a akčný plán na toky 2020-2021. Tiež sa pripravovali na prezentáciu Koncepcie pri podpise Memoranda o spolupráci a na obecnom zastupiteľstve.            

 

Aktivita bola súčasťou projektu „Zvýšenie občianskej informovanosti a participácie mladých ľudí Žilinského kraja na veciach verejných“, ktorý je podporený z Európskeho sociálneho fondu cez Operačný program Efektívna verejná správa.