Mladí v Kunerade sa na stretnutí, ktoré sa konalo 16. 01. 2020 rozprávali o aktivitách, ktoré plánujú v roku 2020. Po diskusii a akceptovaní všetkých pripomienok do plánu zahrnuli aktivity, ktoré budú aj súčasťou Akčného plánu práce s mládežou v obci Kunerad na roky 2020-2021. 

Najbližšie aktivity, ktoré čakajú mladých v Kunerade: 

  • Bowlingový turnaj, 
  • Turistika na Kozol, 
  • Výlet do Viedne, 
  • Letné kino, 
  • Deň spoločenských hierAktivita bola súčasťou projektu „Zvýšenie občianskej informovanosti a participácie mladých ľudí Žilinského kraja na veciach verejných“, ktorý je podporený z Európskeho sociálneho fondu cez Operačný program Efektívna verejná správa.