Obecné zastupiteľstvo v obci Kunerad schválilo dňa 27.01.2020 zriadenie mládežníckeho parlamentu v obci Kunerad. Mladých bude zastupovať občianske združenie Mladí v Kunerade, ktoré bude plniť úlohy mládežníckeho parlamentu v obci. 

Úlohou mladých bude hlavne vytvárať podmienky pre život mladých v obci, zapájať mladých do aktivít a podieľať sa na aktivitách v obci.

Aktivita bola súčasťou projektu „Zvýšenie občianskej informovanosti a participácie mladých ľudí Žilinského kraja na veciach verejných“, ktorý je podporený z Európskeho sociálneho fondu cez Operačný program Efektívna verejná správa.