V obci Ľubeľa sa opäť stretli angažovaní mladí, ktorí sa už takmer rok pravidelne zapájajú do aktivít, ktoré realizuje v obci Rada mládeže Žilinského kraja v spolupráci s obcou Ľubeľa. 

Počas stretnutia mladí zhodnotili jednotlivé výstupy projektu, pripravili podklady na rokovanie Obecného zastupiteľstva a spoločne pôjdu informovať poslancov o plánoch a aktivitách v roku 2020. 

Členom mládežníckeho parlamentu v obci Ľubeľa sa môžu stať mladí vo veku 13 – 30 rokov. 

Aktivita bola súčasťou projektu „Zvýšenie občianskej informovanosti a participácie mladých ľudí Žilinského kraja na veciach verejných“, ktorý je podporený z Európskeho sociálneho fondu cez Operačný program Efektívna verejná správa.