V mesiaci december 2019 boli ukončené analytické dokumenty obce Kamenná Poruba a Klin.

Následne sa bude pokračovať v tvorbe Koncepcie práce s mládežou v uvedených obciach.

Analyticky dokument Kamenná Poruba _FINAL

Analyticky dokument Klin_FINAL

Aktivita bola súčasťou projektu „Zvýšenie občianskej informovanosti a participácie mladých ľudí Žilinského kraja na veciach verejných“, ktorý je podporený z Európskeho sociálneho fondu  cez Operačný program Efektívna verejná správa