V Klubovni Rady mládeže obce Zubrohlava sa 14.9.2019 stretli zástupcovia Rád mládeže obci Rabča, Zákamenné, Klin a Zubrohlava na svojom prvom spoločnom pracovnom stretnutí. Cieľom stretnutia bolo predstavenie fungovania Rády mládeže v obci, plánovanie spoločných podporných aktivít a vzájomných vzťahov.

Rada mládeže Žilinského kraja tak rozbieha pravidelnú činnosť pre Rady mládeže obci v Žilinskom kraji.

Aktivita bola súčasťou projektu „Zvýšenie občianskej informovanosti a participácie mladých ľudí Žilinského kraja na veciach verejných“, ktorý je podporený z Európskeho sociálneho fondu  cez Operačný program Efektívna verejná správa.