Rada mládeže Žilinského kraja v spolupráci s obcou Likavka rok pracovala na vytvorení Koncepcie práce s mládežou v obci na roky 2019-2026. Spolu s Koncepciou bola vytvorená aj Rada mládeže obce, ktorá si dohodla pravidla fungovania a prijala aj plán činnosti.

Koncepcia práce s mládežou v Likavke

Obecná rada mládeže – MOOM – zápisnica ustanovujúce stretnutie

Aktivita bola súčasťou projektu „Zvýšenie občianskej informovanosti a participácie mladých ľudí Žilinského kraja na veciach verejných“, ktorý je podporený z Európskeho sociálneho fondu  cez Operačný program Efektívna verejná správa