Rôzne generácie obyvateľov sa stretli 5.9.2019 v Zákamennom, aby načrtli  strom cieľov tvoriacej sa Koncepcie práce s mládežou v obci na roky 2020-2027. Hľadali indentifikátori, ktoré by bolo dobre sledovať, pri napĺňaní cieľov zameraných na skvalitnenie života mladých ľudí aj celej komunity. Vytvorili aj návrh,  akým sa bude sledovať úspešnosť napĺňania cieľov v roku 2022 aj v roku 2027. Náročná práca spojila všetky generácie aj  vedúcich zoskupení v obci.

Aktivita bola súčasťou projektu „Zvýšenie občianskej informovanosti a participácie mladých ľudí Žilinského kraja na veciach verejných“, ktorý je podporený z Európskeho sociálneho fondu cez Operačný program Efektívna verejná správa.