Dňa 28.8.2019 sa stretli mladí ľudia z tvoriacej sa Rady mládeže obce s implementačným tímom, kde spolu riešili prvý návrh strategického rámca alebo stromu cieľov, ktoré by bolo dobre dosiahnuť plnení Koncepčného dokumentu pre mládež v obci Zákamenné. Okrem pomenovania priority, opatrení a cieľov pomenovali aj návrh indikátorov, ktoré by bolo dobre sledovať, aby sa zistilo, či sa ciele plnia.

Účastníkov stretnutia prišiel pozdraviť a popriať veľa úspechov aj starosta obce Zákamenné.

Výstupy zo stretnutia nájdete tu: Tvorba stromu cieľov_ Zákamenné- 1 stretnutie