Začiatok analýzy stavu v obci Lokca už prebehol a bude pokračovať ďalšie dva mesiace. Začali sme na veľkej akcii, ktorá už bola naplánovaná, kde cieľom stretnutia bolo predstavenie projektu na Lokčianskom kotlíku, kde sa zhromaždilo veľké množstvo obyvateľov obce a tak sa mohli jednoducho a rýchlo dozvedieť o projekte v ich obci a zároveň sa zapojiť do projektu priamo na podujatí vyjadrením na anketové lístky s otázkami: Čo sa Vám v obci páči v oblasti práce s mládežou? Čo by ste v obci chceli zlepšiť, zmeniť v oblasti práce s mládežou. Týmito otázkami a ešte konkrétnejšie sa budeme zaoberať na ďalších stretnutiach v Lokci o Lokci. 

Aktivita bola súčasťou projektu „Zvýšenie občianskej informovanosti a participácie mladých ľudí Žilinského kraja na veciach verejných“, ktorý je podporený z Európskeho sociálneho fondu  cez Operačný program Efektívna verejná správa.