V dňoch 23.-25.8.2019 sa v Ružomberku realizovalo II. školenie pre novovznikajúce obecné rady mládeže z obci Žilinského kraja. Zapojili sa mladí ľudia z Klina, Zábiedova, Kuneradu, Ľubeli a Zákamenného.

Témy vzdelávania boli rozsiahle.  Postavenie rady mládeže obce -čo je rada mládeže obce, kompetencie organov v samospráve, stromy problémov a analytické dokumenty z obcí, modely a štruktúra obecnej rady mládeže + štatút, komunikácia, spätná väzba, tímová práca a roly v tíme, tvorba akčného plánu a cieľov rady mládeže a iné.

Aktivita bola súčasťou projektu „Zvýšenie občianskej informovanosti a participácie mladých ľudí Žilinského kraja na veciach verejných“, ktorý je podporený z Európskeho sociálneho fondu  cez Operačný program Efektívna verejná správa.